Kierowca pojazdów uprzywilejowanych

 

KONTAKT TELEFONICZNY: 668-838-944

Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne prowadzony jest przez  ODTJ WROCŁAW Sp. z o.o. w LSSE Obszar Krzywa przy A4. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia koniecznego do uzyskania zezwolenia na prowadzenie tych pojazdów w ruchu drogowym.

 

Zobacz na mapie

Ośrodek stopnia wyższego / nr 003D

LSSE Obszar Krzywa

Kursy prowadzone są zarówno dla kierowców skierowanych przez pracodawcę (termin uzgadniany ze Zleceniodawcą), jak i dla osób zgłaszających się indywidualnie.

   • KATEGORIA B  obejmuje 14 godzin (6 teorii+8 praktyki) realizowane w 2 dni.

    Kurs podstawowy

   KATEGORIA B  OD 890 PLN NA SAMOCHODZIE KURSANTA

   UWAGA: Kurs może być prowadzony z wykorzystaniem samochodu kursanta (samochodów służbowych Zleceniodawcy). Dla grup zorganizowanych możliwość NEGOCJACJI CENY.

  1. Kurs uzupełniający

   • KATEGORIA B  dla posiadających zezwolenie innej kategorii prawa jazdy obejmuje 11 godzin (3 teorii + 8 praktyki) realizowane w 1 dniu

    

   KATEGORIA B  890 zł

Opłata za szkolenie może być wnoszona jednorazowo lub w ratach:

I rata – 50% ceny przed rozpoczęciem szkolenia,

II rata – 50% ceny szkolenia przed zakończeniem zajęć.

Numer konta do wpłaty zostanie podany zainteresowanym wraz z formularzem zgłoszenia.

Cena szkolenia zawiera:

 • realizację zajęć zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu: teoria, praktyka, egzamin,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Kurs kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodne ze wzorem określonym w  Rozporządzeniu. Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydaje starosta.

Firmą realizującą szkolenia jest:

 

ODTJ WROCŁAW Sp. z o.o.

Wpis do rejestru 010D

Zapisy i informacje

+48 696 468 129

odtj@odtjwroclaw.pl

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
2) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne.