Kwalifikacja wstępna

Zajęcia prowadzone są w ośrodku stopnia wyższego ODTJ Wrocław w Krzywej k. Bolesławca (LSSE Obszar Krzywa)

Zobacz na mapie

Ośrodek stopnia wyższego / nr 004D

LSSE Obszar Krzywa

Ośrodki Szkoleniowe zapraszamy do współpracy w zakresie realizacji zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych, w ramach kwalifikacji wstępnej kierowców kat. C, C+E.

Oferujemy przeprowadzenie szkolenia lub wynajem infrastruktury ODTJ stopnia wyższego. Cena szkolenia ustalana jest indywidualnie z Ośrodkiem Szkolenia – organizatorem kursu kwalifikacyjnego.

Zapisy i informacje

+48 696 468 129

odtj@odtjwroclaw.pl

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
2) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 13.07.2012 r.
w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012r. poz. 995).